Forside %gt; EU-opholdsbevis og –kort %gt; EU-ophold %gt; Hvem kan få et bevis for registrering?

Hvem kan få et bevis for registrering?

Byggeplads

Du kan få udstedt et bevis for registrering, hvis du er statsborger i et EU-land og opfylder et af nedenstående opholdsgrundlag.

Som statsborger i et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz kan du få et bevis for registrering efter samme regler.

Endelig kan du som familiemedlem, der ledsager eller slutter dig til en EU- eller EØS-statsborger her i landet, under visse forudsætninger også opnå bevis for registrering.

Arbejdstager
Du udfører lønnet arbejde i Danmark.

Selvstændig erhvervsdrivende
Du driver eller vil drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Studerende
Du er indskrevet ved en en offentlig eller privat uddannelse, der er støttet eller anerkendt af det offentlige. Du skal afgive en erklæring om, at du råder over tilstrækkelige midler til dit ophold, så du ikke bliver en byrde for det offentlige.

Tilstrækkelige midler
Du råder over midler i et omfang, så du ikke bliver en byrde for det offentlige. Midlerne skal mindst svare til summen af de ydelser, som du ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Ophør af arbejde eller egen virksomhed
Du har ret til at blive boende og få udstedt et bevis for registrering efter at være ophørt med at arbejde eller drive selvstændig virksomhed under forudsætning af:

  • At du holder op med at arbejde eller holder op med at have egen virksomhed, efter at du har nået alderen for folkepension (65 år). Det er en betingelse, at du har haft arbejde eller har haft egen virksomhed her i landet i de sidste 12 måneder og uden afbrydelse har haft fast ophold her i landet i de sidste tre år, eller
  • at du holder op med at arbejde eller med at have egen virksomhed, fordi du er permanent ude af stand til at arbejde. Det er en betingelse, at du i de sidste to år uden afbrydelse har haft fast ophold i Danmark, eller
  • at du holder op med at arbejde eller med at have egen virksomhed efter tre års fast ophold i Danmark, og nu arbejder eller har egen virksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder din bopæl i Danmark og som regel vender hjem hertil mindst én gang om ugen.


Familiemedlem
Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en af de persongrupper, der er nævnt ovenfor, kan også få et bevis for registrering. Det er dog en betingelse, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Hvis familiemedlemmet ikke er EU- eller EØS-statsborger, udstedes et opholdskort.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis det familiemedlem du søger ophold efter EU-reglerne på baggrund af er dansk statsborger. Læs mere om familiesammenføring med en dansk statsborger, der vender tilbage til Danmark efter at have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz her.

Til toppen af siden
Senest opdateret 1. jul 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English