Statsforvaltningens logo
Forside %gt; Bidrag %gt; Ægtefællebidrag %gt; Hvordan fastsætter vi ægtefællebidragets størrelse?

Hvordan fastsætter vi ægtefællebidragets størrelse?

Tilsynet_paragraftegn

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, kan du søge os om at afgøre, hvor stort ægtefællebidraget skal være. Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter beløbet. Du kan neden for læse om disse retningslinjer i en kort oversigt. Det gælder for alle de nævnte beløb, at Statsforvaltningen alene kigger på jeres bruttoindkomst. Det vil sige indtægten før skat og før arbejdsmarkedsbidrag, er trukket fra. Vi kigger ikke på, hvilke udgifter I har.

Eventuelle børnebidrag og andre forpligtelser over for børn er de eneste udgifter, som trækkes fra bruttoindkomsten hos den, der skal betale ægtefællebidrag. Hvis vi vurderer, at den ene ægtefælle ikke udnytter sin erhvervsevne, kan vi lægge vægt på, hvad den pågældende ville have tjent, hvis han havde udnyttet sin erhvervsevne.

Hvis begge har en almindelig indtægt

Har I begge en almindelig indtægt, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidragets størrelse til en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Hvis forskellen mellem indtægterne ikke er så stor, vil vi ikke fastsætte noget bidrag, hvis det betyder, at det månedlige bidrag vil blive bagatelagtigt.

Hvis den, der skal betale bidrag, har en lille indtægt

Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mindre end ca. 270.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidraget til 0 kr. Stiger indtægten, kan der igen søges.

Tjener den, der skal betale ægtefællebidrag, mellem 270.000 og 290.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt et bidrag, som er mindre end en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Vi træffer afgørelse efter et konkret skøn.

Vi vil normalt ikke fastsætte et ægtefællebidrag så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt, efter fradrag af ægtefællebidrag og børnebidrag, kommer under 260.000 kr. om året. 

Hvis den, der vil modtage bidraget, har en indtægt af en vis størrelse

Tjener den, der vil modtage ægtefællebidrag, årligt mellem ca. 270.000 og 310.000 kr. eller derover, fastsætter vi normalt bidraget til 0 kr. Hvis den der skal betale har en meget høj indtægt kan der fastsættes bidrag, selv om den der skal modtage bidrag derved får en samlet indtægt på mere end 310.000 kr. om året.
Når vi fastsætter bidragets størrelse, vil vi fastsætte bidraget således, at modtagerens samlede indtægt inklusiv ægtefællebidrag vil ligge på maksimalt fra ca. 270.000 kr. til 310.000 kr. afhængig af de økonomiske forhold.

Hvis den, der skal modtage bidraget, slet ikke har nogen indtægt eller kun en meget lav indtægt, vil det være meget belastende for den bidragspligtige at skulle betale 1/5 af sin indtægt i ægtefællebidrag. I denne situation laver vi bidragsberegningen som om den bidragsberettede havde en fiktiv indtægt på ca. 120.000 kr.

Hvis der er store udgifter til bidrag

Den, der skal betale ægtefællebidrag, må maksimalt have udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag, der svarer til 1/3 af bruttoindtægten. Bliver de samlede udgifter til ægtefællebidrag og børnebidrag på mere end 1/3, nedsætter vi ægtefællebidraget tilsvarende.

Tidligere års indtægtsgrænser

Du kan finde oversigt over tidligere års indtægtsgrænser på Ankestyrelsens hjemmeside (tidligere Familiestyrelsen).

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English