Statsforvaltningens logo
Forside %gt; Bidrag %gt; Ægtefællebidrag %gt; Hvor længe løber ægtefællebidraget?

Hvor længe løber ægtefællebidraget?

Bidrag_lommeregner_penge

Ved separation eller skilsmisse kan I selv aftale, hvor længe der skal være pligt til at betale bidrag. Hvis I ikke er enige, kan Statsforvaltningen hjælpe jer med at blive enige om en aftale. I kan aftale, at ingen af jer skal betale bidrag til den anden. I kan også aftale, at den ene af jer skal betale bidrag til den anden i et bestemt tidsrum, for eks. 2, 5, 8 eller 10 år. I kan også aftale, at den ene har pligt til at betale bidrag uden tidsbegrænsning. I kan også aftale, at I skal have gensidig bidragspligt over for hinanden.

Hvis I ikke kan blive enige, skal retten træffe afgørelse om, hvor længe der skal være pligt til at betale ægtefællebidrag.

Når retten skal træffe afgørelse om, hvor længe der skal betales bidrag, indgår det i rettens vurdering:

  • hvor længe I har været gift
  • om den, der skal have bidrag, har behov for bidrag eller selv kan tjene nok til at klare sig
  • om den, der skal betale, tjener nok til at betale.

Bidragsperioden kan normalt ikke overstige 10 år. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan retten dog bestemme, at der skal være bidragspligt uden tidsbegrænsning. Det sker normalt kun, hvis ægteskabet har varet i 20 år eller mere.

I kan anke Byrettens afgørelse herom til Landsretten.

Eksempler på retsafgørelser om bidragspligtens længde.

Østre Landsret i 1998
22 års ægteskab. Mand på 43 var selvstændig erhvervsdrivende.
Hustru på 51 var medhjælpende ægtefælle, som nu var på kontanthjælp.
Bidrag i 3 år.

Østre Landsret i 1998
5 års ægteskab og 12 års forudgående samliv. Mand på 59 havde en årlig indtægt på 750.000 kr. plus en pensionsordning fra det fyldte 60. år på 600.000 kr. årligt. Hustru på 52 var selvstændig med en årlig indtægt på 115.000 kr.
Bidrag i 5 år.

Højesteret i 1998
27 års ægteskab. Mand på 50 år havde en årlig indtægt på 360.000 kr. Hustru på 47 havde en årlig indtægt knap 200.000 kr.
Ikke bidrag.

Østre Landsret i 1991
24 års ægteskab. Mand var førtidspensionist og havde en årlig indtægt på 190.000 kr. Hustru var elev ved social- og sundhedsuddannelse.
Bidrag i 10 år.

Vestre Landsret i 1997
28 års ægteskab. Mand på 49 havde en årlig indtægt på 300.000 kr. Hustru på 47 var deltidsansat med en årlig indtægt på 143.000 kr. Mand havde betalt bidrag i separationstiden på 2 år.
Bidrag i 8 år.

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. feb 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English