Forside %gt; Blanketter %gt; Samlet blanketoversigt

Samlet blanketoversigt

Adoption

Adoption af stedbarn

Fælles ansøgning til adoption af registreret partners barn fra fødslen

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Familieadoption

Børnebidrag

Børnebidrag - ansøgning om fastsættelse

Børnebidrag - ansøgning om forhøjelse

Børnebidrag - ansøgning om nedsættelse

Børnebidrag - ansøgning om bortfald

Børnebidrag og udgifter ved fødslen m.v.

Konfirmations- /beklædningsbidrag

Uddannelsesbidrag

Ændring af uddannelsesbidrag

EU-ophold

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne

Forældremyndighed

Ved uenighed:
Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær 

Ved enighed:
Anmeldelse af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af ophør af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden

Indfødsret - erklæringsskemaer

Erklæring - nordiske statsborgere, paragraf 3, stk. 2

Erklæring - nordiske statsborgere, paragraf 3, stk. 3

Erklæring - tidligere danske statsborgere - for dig som opfylder visse bopælsbetingelser

Erklæring - tidligere danske statsborgere - uden bopælsbetingelser

Samvær

Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær

Separation og skilsmisse

Separation

Skilsmisse efter separation

Skilsmisse uden forudgående separation

Værgemål

Aktiver og passiver - fortegnelse

Ansøgning om værgemål

Lægeerklæring vedrørende værgemål
Udbetaling af midler, der tilhører en person under værgemål

Blanket til stamoplysninger ved oprettelse af fremtidsfuldmagt

Blanket til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

Blanket til lægeerklæring til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. okt 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English