Forside %gt; Adoption %gt; Fremmedadoption %gt; Når du kommer hjem med dit barn

Når du kommer hjem med dit barn

Adoption_far_datter_strand

Efter hjemtagelsen skal du være opmærksom på: 

Tilmelding til folkeregisteret.

Du skal tilmelde dit barn til folkeregisteret i din kommune. Spørg din kommune om hvilke dokumenter, du skal medbringe.  

Adoptionsorlov

Du har ret til at holde adoptionsorlov, når Statsforvaltningen stiller krav om, at du skal holde orlov efter barnets hjemtagelse.

Læs om retten til dagpenge på www.borger.dk

Adoptionstilskud

Du har ret til adoptionstilskud, hvis du har hjemtaget et barn fra udlandet. Du skal indsende det udfyldte adoptionstilskudsskema til Statsforvaltningen, som skal bekræfte, at barnet er kommet til Danmark. Statsforvaltningen videresender herefter skemaet til Udbetaling Danmark.  

Læs om adoptionstilskud på www.borger.dk

Børne- og ungeydelse

Du har ret til børne- og ungeydelse fra kvartalet efter, du har hjemtaget dit barn. Barnet skal være overdraget til dig i hjemlandet eller være ankommet til Danmark senest den sidste dag i måneden inden et nyt kvartal.

Læs om børne- og ungeydelsen på www.borger.dk

Sundhedsplejerske

Du kan få tilbud om sundhedspleje fra din kommune. Du skal selv kontakte sundhedsplejersken enten før eller efter, du modtager dit barn.

Du kan læse om sundhedsplejens tilbud på din kommunale hjemmeside.  

Adoptionsbevilling eller anerkendelse

Når barnet er kommet til Danmark, skal du søge Statsforvaltningen om adoptionsbevilling eller udstedelse af bekræftelse på, at Danmark anerkender den udenlandske adoptionsafgørelse.

DIA Danish International Adoption fremsender de nødvendige juridiske papirer til Statsforvaltningen.  

Til toppen af siden
Senest opdateret 19. aug 2015
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English