Direktion og kontorchefer

Helle Haxgart, direktør og stiftamtmand

Helle Haxgart

Torben Sørensen, vicedirektør og stiftamtmand

Torben Sørensen  

Henrik Grunnet, vicedirektør og stiftamtmand

Henrik Grunnet

Jesper Aarestrup, konstitueret it- og digitaliseringschef 

Inge Maria Frydendahl, HR-chef

Inge Maria Frydendahl Jakobsen

HR-kontoret i Aabenraa betjener Statsforvaltningens knap 550 medarbejdere i spørgsmål om løn, ferie, sygefravær, uddannelse og udvikling. Samtidig varetager HR-kontoret lønforhandlinger, forhandlinger med de faglige organisationer og har en central funktion i Statsforvaltningens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

Jesper Jappe, administrations- og økonomichef

Jesper Jappe

Kirsten Rosenkilde Olsen, kontorchef, familieretten i Aabenraa og Odense samt central visitation og mødebooking

Billede er på vej.

25 medarbejdere i Visitationskontoret håndterer hver uge 1.500-2.000 nye ansøgninger i sager om bopæl, forældremyndighed og samvær. Sagerne vurderes af jurister, som visiterer sagerne videre til den sagsbehandling, der er relevant i den enkelte sag, f.eks. vejledningsmøde eller børnesagkyndig rådgivning. Mødebookingen i Visitationskontoret indkalder til 400-500 møder om ugen med borgerne. 

Anette Gregersen, kontorchef, familieretten i København, Rønne, Ringsted og Nykøbing F.

Annette Gregersen

Vakant, kontorchef, familieretten i Aarhus, Aalborg og Ringkøbing

Lisbeth Bisgaard, kontorchef, adoption

Billede er på vej.

Statsforvaltningen behandler hvert år ca. 1.600 sager om adoption. Adoptionskontoret i Ringkøbing behandler sager om national og international stedbarns- og familieadoption, tvangsadoption, fremmedadoption og sager om forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling. Lisbeth Bisgaard er formand for adoptionssamrådene, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant.

Adam Schacke, kontorchef, bidrag og faderskab

Adam Schacke

Kontorchef Adam Schacke har det overordnede ansvar for alle bidragssager og faderskassager i Statsforvaltningen. Hvert år behandler 38 medarbejdere i bidragskontoret ca. 30.000 sager om børnebidrag, ægtefællebidrag, konfirmationsbidrag m.fl. Faderskabskontoret behandler hvert år ca. 8.000 sager i spørgsmål om faderskab. Både bidragskontoret og faderskabskontoret ligger i Ringkøbing.

Rie Thoustrup Sørensen, kontorchef, værgemål

Rie Thoustrup Sørensen

Værgemålskontoret behandler sager om personretlige spørgsmål som for eksempel værgemål, båndlagte midler, flytning uden samtykke og sager om mindreårige, der ønsker at drive selvstændig virksomhed. Hvert år behandler Værgemålskontoret i Ringkøbing ca. 14.000 sager.

Hroar Kolmos, kontorchef, skilsmisse og separation, navne, indfødsret, byggesager

Hroar Kolmos

Kontorchef Hroar Kolmos har det overordnede faglige ansvar for sager om separation og skilsmisse, der behandles i Nykøbing Falster. Hver uge modtager Statsforvaltningen ca. 500 nye anmodninger om separation og skilsmisse, og 12 medarbejdere behandler ca. 26.000 sager om året på dette område. Han er desuden ansvarlig for behandling af klager over kommunernes afgørelser efter byggeloven og bygningsreglementet, behandling af navnesager og indfødsretssager, der alle behandles fra afdelingen i Nykøbing Falster.

Jakob Næsager, kontorchef, EU-ophold

Jakob Næsager

Kontorchef Jakob Næsager er fagligt ansvarlig for sager om EU-ophold. Hvert år behandler Statsforvaltningen knap 40.000 sager om opholdstilladelser til EU-borgere og deres familiemedlemmer. 

Lisa Korsgaard Westh, kontorchef, INFO-centeret

Lisa Korsgaard Westh

Kontorchef Lisa Korsgaard Westh har ansvar for INFO-centret i Rønne, hvor 28 medarbejdere er ansat til at hjælpe borgere, der ringer til Statsforvaltningen. INFO-centeret får i gennemsnit mellem 1200 og 1300 opkald om dagen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 1. feb 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English