Forside %gt; Kontakt os %gt; Maksimale sagsbehandlingstider %gt; Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Hvor lang tid tager en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær?

De samlede sagsbehandlingstider herunder gælder for 90 % af sagerne. I de fleste tilfælde vil det tage kortere tid, end hvad der er angivet, og i særlige tilfælde kan det også tage længere tid, før vi kan afslutte din sag.

FORÆLDREMYNDIGHED OG BARNETS BOPÆL

Ansøgning om forældremyndighed og/eller barnets bopæl

Hvor lang tid tager det at behandle sagen?
I de fleste tilfælde – ca. 70% - bliver forældrene enige om en fælles aftale undervejs i forløbet her i Statsforvaltningen, uden der skal træffes en afgørelse. Der går maksimalt 3 måneder fra vi modtager en ansøgning, til vi sammen med jer kan afslutte sagen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen ikke afgøre sagen for jer. Vi skal sende sagen videre til retten. Det er retten, som træffer afgørelser om, hvem der skal have forældremyndigheden, og hvor barnet skal bo.

Hvornår svarer vi på din ansøgning?
Når vi modtager en ansøgning om forældremyndighed og/eller barnets bopæl, hører du og barnets anden forælder fra os inden for 14 dage. Vi kontakter jer begge to, uanset hvem der i første omgang har sendt ansøgningen.

Bliver forældrene ikke enige, er det retten, der skal træffe en afgørelse.

Hvis I skal til møde i sagen:
I hovedparten af sagerne om forældremyndighed og barnets bopæl, indkalder vi forældrene til møde, og i de fleste tilfælde (75%) går der maksimalt 35 dage fra vi modtager en ansøgning, til der er tilbud om en mødedato.

Ventetiden for at komme til møde kan variere alt efter, hvilken type møde I skal deltage i. Det har også stor betydning, hvis du eller andre har givet udtryk for særlige ønsker til mødetidspunktet, eller hvis mødet skal aftales med en advokat. Derfor kan der gå længere tid.

Læs mere om forældremyndighed og bopæl, find ansøgningsskemaer mm.

Læs om rettens behandling af sager om forældremyndighed og bopæl
    

Midlertidig afgørelse om forældremyndighed og bopæl

Statsforvaltningen kan i nogle tilfælde træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller bopæl, inden sagen sendes i retten, hvis der er behov for det. Der kan både træffes meget hurtige afgørelser, og afgørelser med lidt mere sagsbehandling og undersøgelse. Det afhænger af sagens karakter.
   

Registrering af ændret forældremyndighed

Hvis du og barnets anden forælder helt uden om myndighederne aftaler en ændring i forældremyndigheden over jeres fælles barn, skal ændringen anmeldes til Statsforvaltningen for at være gyldig. Det sker ved, at I sender en anmeldelse af ændringen til Statsforvaltningen.

I 90% af tilfældene kvitterer vi for jeres anmeldelse og sørger for, at anmeldelsen registreres, inden der er gået 4 uger.

Hvis Statsforvaltningen ikke i forvejen har dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden på nuværende tidspunkt, er det vigtigt, at I vedlægger denne dokumentation. Vi kan ikke registrere og kvittere for aftalen uden dokumentation for dette.

Læs mere om, hvordan I anmelder en ændring af forældremyndigheden, når I er enige på forhånd
   

Dokumentation af forældremyndighed

Hvis I som forældre har behov for dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over jeres fælles barn, kan I bede Statsforvaltningen om denne dokumentation. Vi sender den til jer inden for 4 uger. Nogle sager kan dog tage længere tid. Det drejer sig særligt om sager, hvor den ønskede dokumentation er fra før 2013, da der skal rekvireres akter fra arkiv.
     

SAMVÆR

Ansøgning om samvær (fastsættelse af samvær, ændring af samvær og ophævelse af samvær)

Hvor lang tid tager det at behandle sagen?
I mange tilfælde vil vi kunne hjælpe jer til at indgå jeres egen aftale om samvær. Hvis der indgås en aftale, går der maksimalt 3 måneder fra vi modtager en ansøgning, til vi sammen med jer kan afslutte sagen.

Hvis I ikke bliver enige om samværet, er det Statsforvaltningen, der træffer en afgørelse. I disse tilfælde, hvor der ofte er behov for en grundig undersøgelse af barnets forhold, kan vi afslutte sagen og træffe en afgørelse inden for 6 måneder fra vi modtager ansøgningen. En stor del af sagerne afsluttes på kortere tid.

Hvornår svarer vi på din ansøgning?
Når vi modtager en ansøgning om samvær, hører du og barnets anden forælder fra os inden for 14 dage. Vi kontakter jer begge to, uanset hvem der i første omgang har sendt ansøgningen.

Hvis I skal til møde i sagen:
I hovedparten af sagerne om samvær, indkalder vi forældrene til møde, og i de fleste tilfælde (75%) går der maksimalt 35 dage fra vi modtager en ansøgning, til der er tilbud om en mødedato.

Ventetiden for at komme til møde kan variere alt efter, hvilken type møde I skal deltage i. Det har også stor betydning, hvis du eller andre har givet udtryk for særlige ønsker til mødetidspunktet, eller hvis mødet skal aftales med en advokat.

Sagsbehandlingen:
I sager om samvær er den konkrete sagsbehandlingstid helt afhængig af sagens kompleksitet.

Hvis der er spørgsmål om barnets trivsel, et meget højt konfliktniveau, alkohol- eller andre former for misbrug hos en af forældrene, vold mod barnet eller en af forældrene, psykiske problemer eller andre særlige problemstillinger i familien, er det nødvendigt at undersøge sagen nærmere. Hvor lang tid disse undersøgelser tager, afhænger af om det er nødvendigt at indhente udtalelser fra andre institutioner og myndigheder, eksempelvis kommunen, skole eller daginstitution eller politi. Der kan også være behov for at lave en børnesagkyndig undersøgelse eller gennemføre et forløb med overvåget samvær, før der kan træffes en afgørelse.

I nogle sager er det nødvendigt med flere møder, ligesom I selv kan sætte sagen på pause og forsøge med andre tiltag – eksempelvis børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

Det har stor betydning for sagen, at I som forældre så tidligt i forløbet som muligt giver os de oplysninger, I synes er relevante, og at I svarer på vores henvendelser og deltager i de møder, vi indkalder jer til.

Vi holder jer løbende orienteret om, hvilke tiltag der er nødvendige i sagen, for at vi kan belyse barnets perspektiv.

    
Midlertidig afgørelse om samvær

Statsforvaltningen kan i nogle tilfælde træffe en midlertidig afgørelse om samvær, hvis der er behov for det. Der kan både træffes meget hurtige afgørelser, og afgørelser med lidt mere sagsbehandling og undersøgelse. Det afhænger af sagens karakter.

Læs mere om samvær, find ansøgningsskemaer mm.

Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Forældremyndighed og barnets bopæl
Sager, hvor forældrene bliver enige om forældremyndigheden eller bopælen undervejs i sagsbehandlingen:
(Ved fortsat uenighed sendes sagen til afgørelse i retten.) 

Statsforvaltningen kan i nogle tilfælde træffe midlertidige afgørelser,
hvis der er behov for det

 3 måneder

Registrering af ændret forældremyndighed (når skilte forældre i enighed aftaler en ændring af forældremyndigheden over barnet uden involvering af myndighederne, og dermed blot skal have ændringen registreret)

4 uger

Dokumentation for nuværende forældremyndighed

4 uger

Samvær
Sager, hvor forældrene bliver enige om samværets omfang undervejs i sagsbehandlingen

3 måneder

Sager, hvor Statsforvaltningen skal træffe afgørelse om samværets omfang

Statsforvaltningen kan i nogle tilfælde træffe midlertidige afgørelser,
hvis der er behov for det

6 måneder

Sager, hvor Statsforvaltningen skal fastsætte kontaktbevarende samvær

3 uger

Til toppen af siden
Senest opdateret 17. aug 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English