Værgemålssager

Hvor lang tid tager det at behandle sager om værgemål?

Sagsbehandlingstiden herunder gælder for 90 % af sagerne. I de fleste tilfælde vil sagsbehandlingen tage kortere tid, end hvad der er angivet, og i særlige tilfælde kan det også tage længere tid, før vi kan afslutte din sag.

Iværksættelse af værgemål
Hvis du har søgt om iværksættelse af et værgemål, kan vi afslutte sagen inden for 6 måneder.

Et værgemål er en indgribende beslutning over for den pågældende person, der skal under værgemål. Derfor er der også en række forskellige krav i lovgivningen, som skal opfyldes, ligesom der skal indhentes mange oplysninger, og en række personer skal underrettes og høres. Sager om værgemål tager derfor en vis tid til at behandle.
Læs mere om iværksættelse af værgemål

Dispositioner – afgørelser om brug af formue

Handel med fast ejendom: Hvis du som værge søger om godkendelse af salg af fast ejendom på vegne af den værgede, kan vi træffe en afgørelse inden for 4 uger.

Godkendelse af større gavemæssige dispositioner: Hvis du som værge søger om større gavemæssige dispositioner fra den værgedes formue, kan vi træffe en afgørelse inden for 8 måneder.

Øvrige sager om brug af formue / dispositioner: Hvis du som værge søger om andre former for dispositioner eller brug af formue, kan vi træffe en afgørelse inden for 5 måneder.
Læs mere om værgemål og dispositioner

Værgemål

Iværksættelse af værgemål

 6 måneder

Salg af fast ejendom

4 uger

Større gavemæssige dispositioner

8 måneder

Andre afgørelser om brug af formue

5 måneder

Til toppen af siden
Senest opdateret 29. nov 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English